Elfdorpendiner Friesland

We doen mee!

Kookatelier Zuiderzee doet mee met de verkiezing van VOOR! Ideeën waar de wereld mooier van wordt. We hebben een plan voor een Elfdorpendiner ingediend.

Met het Elfdorpendiner Friesland willen we de bewoners van elf kleine dorpen (van 100 tot plm 300 inwoners) samen brengen op een manier die iedereen aanspreekt en laagdrempelig is: samen koken en eten in het dorpshuis of dorpscafé van deze dorpen. Doel is om op een ontspannen manier de hechtheid van dorpen die er van oudsher is, maar door vergrijzing etc. onder druk staat, een nieuwe impuls te geven.

Doelgroep

Dorpsbewoners van alle leeftijden samen brengen. Kleine dorpen in Friesland vergrijzen langzaam maar zeker, er komt wat ‘import’ bij, veel jonge mensen trekken weg en de zgn. sociale cohesie (‘mienskip’) komt onder druk te staan. Zie het boek van Geert Mak ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. Traditionele verenigingen (kaatsen, iepen loftspul =openluchttheater, fierljeppen, zangkoor) hebben te maken met minder aanmeldingen of worden zelfs opgeheven.

Wat gaan we doen?

Een gezelschap van 10 à 20 dorpsgenoten volgt overdag een gezamenlijke kookworkshop o.l.v. chef Pieter Hubregtse, geassisteerd door een kok of geoefende amateurkok uit het betreffende dorp, het resultaat -een driegangendiner- wordt ’s avonds (gratis) geserveerd aan de andere dorpsgenoten. Zowel de deelnemers (10 à 20) aan de workshop als de dinergasten kunnen zich aanmelden, alles volgens het systeem ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Door de dorpsbewoners zelf via een leuke, leerzame kookworkshop aan het werk te zetten mobiliseren we meteen vrijwilligers voor het avonddiner en betrekken we de dorpsbewoners bij hun Dorpsdiner. Door een (amateur-) kok of kookliefhebber aan onze chef te koppelen, wordt het echt een evenement van het dorp zelf.

Stem vooral op ons plan in de periode 7 t/m 30 juni 2020!

Iedereen met een LinkedIn- en/of Facebookprofiel kan gedurende twee weken stemmen op ons project. Het project met de meeste stemmen in de openbare stemronde is automatisch genomineerd. Uit de nummers twee tot en met tien van de openbare stemronde kiest de de jury (op basis van inhoudelijke overwegingen) nog twee genomineerden.